Blåklint

Centaurea cyanus

Bild av blåklint i stadiet hjärtblad 

Växtplats:
På lucker och näringsrik jord - men blåklint är anspråkslös och växer även på lättare jordar. 

Frö/planta:
Höstgrodd ca 1.600, vårgrodd blåklint ca 800

Fröernas livslängd i marken:
1-5 år

Småplantor:
Blåklintens hjärtblad är ovala med ganska tydlig nervatur och gråludna blad.

En blåklintsplanta med örtblad  En blåklintsblomma