Svinmålla

Chenopodium album

 

Växtplats:
Lucker, humusrik, ler- och sandjord liksom mulljordar.

Frö/planta:
Ca 3000.

Fröernas livslängd i marken:
Mer än 40 år.

Småplantor:
Ganska tjocka, lansettlika hjärtblad 6-12 mm långa. Bladbasen killik och skaftet 2-3 mm långt. Bladet är glatt och undersidan ofta skimrande i rödviolett ton.

      

Kännetecken:
Vårgroende och ettårig. Planthöjden kan bli högst varierande beroende på växtplats och näringstillgång. Plantan är ofta starkt förgrenad och stjälkarna är glatta och kantiga samt mjöliga. Örtbladens form varierande, ofta äggrundsa, oregelbundet tandade. Övre blad lansettlika. De små grå-gröna blommorna samlade i huvudlika gyttringar.