Vad är Xpro?

Xpro är det gemensamma namnet för ett koncept i kampen mot olika svampsjukdomar i stråsäd. Grunden i Xpro-produkter är alltid protiokonazol, som är en triazol, samt bixafen som tillhör gruppen SDHI-fungicider. Xpro-familjen innehåller även produkter där Xpro-teknologin har kombinerats med andra aktiva substanser. En av dessa kombinationer är Ascra Xpro som utöver grunden innehåller den aktiva substansen fluopyram, en SDHI-fungicid, som är den första och enda benzamiden i stråsäd.

 

Xpro-familjen byggs också upp kring en ny unik och avancerad patenterad formuleringsteknologi i form av Leafshield, som är speciellt anpassad för stråsäd. Formuleringen ger optimal täckning, inträngning och regnfasthet.

 

 

Vad ger Xpro-produkterna dig?

-Hög effekt på viktiga svampsjukdomar
Med Xpro-produkter i din svampstrategi får du hög effekt på viktiga svampsjukdomar som t.ex. svartpricksjuka, DTR (vetets bladfläcksjuka) och kornets bladfläcksjuka.

-Höga skördar
Xpro-produkterna har testats under flera år i svenska försök och i praktiken och de har visat goda resultat både på olika platser i landet och under olika förutsättningar mellan åren.

-Flexibilitet
Xpro-produkterna har en unik formulering som ger snabb regnfasthet och optimal täckning och vidhäftning även under ogynnsamma förhållanden.

 

Ascra Xpro

Aviator Xpro

Siltra Xpro

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG