Xpro i svenska försök

Xpro-produkterna har provats i svenska försök sedan 2011. Detta betyder att produkterna är väl provade under svenska förhållanden. Både under flera odlingssäsonger med varierande sjukdomstryck, i olika sorter och spritt över hela landet.

I 2017 års officiella försök ingår även Ascra Xpro i strategierna och har gett höga stabila effekter och merskördar. Ascra Xpro har även gett högre nettomerskörd än gammal standard (Proline + Comet).

Obehandlad veteparcell 

Ascra Xpro behandlad veteparcell

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG