tisdag, maj 16, 2023

Varje kilo räknas!

Höstrapsodlingen och intresset att skydda sin raps, hela vägen fram till skörd, ökar på flera håll i landet. Med höga avsalupriser är det extra viktigt att skydda de viktiga kilona i din höstraps.

 

Skydda skördepotentialen i din raps med en lönsam svampbehandling!

I Skåne står många fält just nu i full blom. Har man ett fint bestånd så är det viktigt att skydda potentialen genom att lägga ett skydd mot bomullsmögel. I år ser man också att den blygrå rapsviveln ökar på flera platser. Därför kan det bli aktuellt att kombinera svamp- och insektsbekämpning vid samma körning. I dessa fall ska man avvakta till de första skidorna börjar bildas på rapsplantan (DC 67). Propulse har både kurativ- och långtidseffekt vilket gör att den har bra effekt även vid lite senare behandlingar.

I västra Sverige har det kommit välkommet regn under de senaste två dygnen. Många bestånd är täta och fina vilket ger bra förutsättningar för en hög skörd, men även för angrepp av bomullsmögel. I de fält där kronbladen börjat falla bör en behandling göras under den kommande veckan.

Flera faktorer ökar risken för angrepp av bomullsmögel i raps:

Att veta om och när man ska svampbehandla rapsen kan vara svårt att säga säkert eftersom vi inte kan förutspå ett angrepp eller veta när angreppet slår till. Det vi dock vet är att  bomullsmögel gynnas av följande parametrar.

- Mottaglig gröda i växtföljden (raps, ärtor, åkerbönor, grönsaker). Sklerotier (bomullsmöglets vilostadier) kan överleva 8-10 år i jorden.
- Någon av riskgrödorna har odlats på angränsande fält
- Sval väderlek under blomningen gynnar infektion.
- Hög luftfuktighet i beståndet (dagg) gynnar infektion.

En effektiv produkt för svampbehandling i raps

Propulse är en färdigformulerad produkt med två aktiva substanserna och har mycket hög effekt på bland annat bomullsmögel och Alternaria i raps. När du svampbehandlar med Propulse i blomningen så skyddar du plantan mot angrepp och hindrar sporerna från att gro. En behandling med full dos ger ett skydd i 2-3 veckor. Tänk på att använda höga vattenmängder och en bra sprutteknik för att få så bra täckning som möjligt av rapsbeståndet.

 

 

Goda råd vid bekämpning

Höstraps är en tät gröda och det är viktigt att sprutvätskan tränger ned i beståndet. Använd därför högre vattenmängder, 250-300 l/ha för bäst effekt. Vinklade munstycken är också att föredra då dessa skapar en bättre nedträngning i grödan.

Att använda munstycken som är anpassade för avdriftsreducering är absolut ingen nackdel då dessa ger större droppar som gör det lättare att tränga ned i beståndet jämfört med konventionella munstycken.

Sänk körhastigheten, det kan också förbättra effekten av bekämpningen.

Sist men inte minst. Rengör sprutan ordentligt innan svampbehandling i raps.

 

Mycket begränsade körskador vid svampbehandling

Ibland dyker det upp diskussioner kring eventuella körskador i raps vid svampbehandling. För några år sedan gjordes totalt 8 försök i Tyskland som visade att dessa skador är mycket begränsade. En slutsats i försöket var att skördeförlusten vid en genomfart vid DC 65 med 24 m arbetsbredd endast var ca 0,6 %. Ju större arbetsbredd desto mindre skördeförlust.

Läs gärna mer om försöken här.

 

Propulse i raps

Höstrapsguide 2024

DEKALB höstrapsguide 2023