Bayers verksamhet är reglerad av de lagar och bestämmelser som gäller i Sverige, men vår ambition när det gäller miljön sträcker sig betydligt längre. Därför vill vi gärna berätta om några av de projekt som vi arbetar med inom Bayer.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra produkter till att ge så hög effekt som möjligt på olika skadegörare men med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi låter aldrig vinstintresset gå före säkerheten för människor, djur och natur. Vi arbetar lokalt för dig med vårt starka team av kunniga konsulenter som bevakar utvecklingen av olika grödors behov av växtskyddsinsats. Vi sätter en ära i att leverera lönsamma lösningar för ett uthålligt svenskt lantbruk som ger odlarna möjlighet att producera högkvalitativa produkter. Säkerhetsdatabladen finns under respektive produkt.

Hållbart lantbruk

Bayer arbetar aktivt med information till lantbrukare om hur man använder våra produkter på ett säkert sätt. Bland annat har vi gjort broschyrer om punktförorening i samband med växtskyddsbehandlingar. Vi har även gjort en broschyr om maximala restvärden och sunda livsmedel. » mer

Säkerhet

Läs om säkerhet » mer

Bayer och honungsbin

Läs om Bayers arbete kring honungsbin » mer