Hållbart lantbruk

Bayer CropScience arbetar aktivt med information till lantbrukare om hur man använder våra produkter på ett säkert sätt. Bland annat har vi gjort broschyrer om punktförorening i samband med växtskyddsbehandlingar. Vi har även gjort en broschyr om maximala restvärden och sunda livsmedel.

Båda broschyrerna finns här:

Broschyr om maximala restvärden

  MRLbroschyr.pdf 

Broschyr om punktförorening

  Punktförorening.pdf